Hoạt động hợp tác Giảng viên Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông

Các hoạt động trao đổi, hợp tác của giảng viên khoa Điện trong các năm qua : Giảng viên Nội dung Thời gian Dương Ngọc Đoàn Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại CHLB Đức 2014 – 2019 Hồ Hữu Danh Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Canada 2014 – 2020 Nguyễn Trần Duy Khoa Nghiên […]

Xem thêm