Các bài báo khoa học đăng trên tạp chí, hội nghị quốc tế và trong nước

Các bài báo khoa học đăng trên tạp chí, hội nghị quốc tế và trong nước của giảng viên khoa Điện trong các năm qua Tên bài báo Tên tác giả Năm Tên tạp chí, hội nghị Distributed Parallel Genetic Algorithm for Online Virtual Network Embedding Qiao Lu, Khoa Nguyen, Changcheng Huang 2020 International Journal […]

Xem thêm

Hoạt động hợp tác Giảng viên Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông

Các hoạt động trao đổi, hợp tác của giảng viên khoa Điện trong các năm qua : Giảng viên Nội dung Thời gian Dương Ngọc Đoàn Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại CHLB Đức 2014 – 2019 Hồ Hữu Danh Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Canada 2014 – 2020 Nguyễn Trần Duy Khoa Nghiên […]

Xem thêm