HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA VÀ SỐ HÓA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP SIEMENS

       Vào sáng ngày 12 tháng 04 năm 2022, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ phối hợp với Siemens Việt Nam đã tổ chức chương trình hội thảo chuyên đề mang tên “Giải pháp tự động hóa và số hóa cho các ngành công nghiệp của Siemens và các […]

Continue Reading

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí, hội nghị quốc tế và trong nước

Các bài báo khoa học đăng trên tạp chí, hội nghị quốc tế và trong nước của giảng viên khoa Điện trong các năm qua Tên bài báo Tên tác giả Năm Tên tạp chí, hội nghị Distributed Parallel Genetic Algorithm for Online Virtual Network Embedding Qiao Lu, Khoa Nguyen, Changcheng Huang 2020 International Journal […]

Continue Reading

Hoạt động hợp tác Giảng viên Khoa Điện – Điện tử – Viễn thông

Các hoạt động trao đổi, hợp tác của giảng viên khoa Điện trong các năm qua : Giảng viên Nội dung Thời gian Dương Ngọc Đoàn Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại CHLB Đức 2014 – 2019 Hồ Hữu Danh Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Canada 2014 – 2020 Nguyễn Trần Duy Khoa Nghiên […]

Continue Reading