Các bài báo khoa học đăng trên tạp chí, hội nghị quốc tế và trong nước

Các bài báo khoa học đăng trên tạp chí, hội nghị quốc tế và trong nước của giảng viên khoa Điện trong các năm qua Tên bài báo Tên tác giả Năm Tên tạp chí, hội nghị Distributed Parallel Genetic Algorithm for Online Virtual Network Embedding Qiao Lu, Khoa Nguyen, Changcheng Huang 2020 International Journal […]

Xem thêm