Tầm nhìn, sứ mạng Trường

       Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (tên tiếng Anh là Can Tho University of Technology) được thành lập theo Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ.        Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, có nhiệm […]

Continue Reading