BÁO CÁO KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

Danh sách các báo cáo khoa học giảng viên khoa Điện đã thực hiện trong các năm qua: Tên Bài báo cáo Tác giả Năm học Thiết kế giao diện và vấn đề xử lý ảnh trong khoa học Nguyễn Phú Quí 2019 – 2020 Ứng dụng smartphone và tín hiệu sóng Wi-Fi trong việc […]

Continue Reading